Selecteer een pagina

Below you can find the Environmental Portrait Value Questionnaire (E-PVQ) in different languages.

We advise to use gender matched items (depending on the gender of respondent, use him OR her). We also advise to randomize the order of the items, the presentation below is just to make clear to which cluster each item belongs.

The E-PVQ is based on 16 SVS items proposed by Steg, Perlaviciute, Van der Werff & Lurvink (2014) which are adapted to the PVQ methodology (Schwartz et al., 2001).

Please cite: Bouman Thijs, Steg Linda, Kiers Henk A. L. (2018). Measuring Values in Environmental Research: A Test of an Environmental Portrait Value Questionnaire. Frontiers in Psychology, 9, 564, doi:10.3389/fpsyg.2018.00564,  https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2018.00564

Below you will find brief descriptions of different people. For each person we describe what is very important to . Please read each description carefully and indicate how much this person is like you. The meaning of the scores is as follows:

means that the persons is totally not like you,
means that the person is totally like you.
The higher the score, the more the person is like you.

Please try to distinguish as much as possible in your answering by using different scores. The person that is most like you should thus receive the highest score. The person that is the least like you, the lowest.

Biospheric:

 1. It is important to [him/her] to prevent environmental pollution.
 2. It is important to [him/her] to protect the environment.
 3. It is important to [him/her] to respect nature.
 4. It is important to [him/her] to be in unity with nature.

Altruistic:

 1. It is important to [him/her] that every person has equal opportunities.
 2. It is important to [him/her] to take care of those who are worse off.
 3. It is important to [him/her] that every person is treated justly.
 4. It is important to [him/her] that there is no war or conflict.
 5. It is important to [him/her] to be helpful to others.

Hedonic:

 1. It is important to [him/her] to have fun.
 2. It is important to [him/her] to enjoy the life’s pleasures.
 3. It is important to [him/her] to do things [he/she] enjoys.

Egoistic:

 1. It is important to [him/her] to have control over others’ actions.
 2. It is important to [him/her] to have authority over others.
 3. It is important to [him/her] to be influential.
 4. It is important to [him/her] to have money and possessions.
 5. It is important to [him/her] to work hard and be ambitious.

Hieronder beschrijven wij verschillende personen. Voor elke persoon beschrijven wij wat er erg belangrijk voor [hem/haar] is. Wij willen u vragen elke beschrijving te lezen en aan te geven in welke mate deze persoon op u lijkt. De betekenis van de scores is als volgt:

1 betekent dat de persoon helemaal niet op u lijkt; en
7 betekent dat de persoon heel erg veel op u lijkt.

Hoe hoger het cijfer, hoe meer de beschreven persoon op u lijkt.

Probeer zoveel mogelijk onderscheid te maken in uw antwoorden door zoveel mogelijk verschillende cijfers te gebruiken. De beschrijving van de persoon die het meest op u lijkt, zou dus het hoogste cijfer moeten krijgen. De beschrijving van de persoon die het minst op u lijkt, het laagste.

Biosferisch:

 1. Het is belangrijk voor [hem/haar] om het milieu te beschermen.
 2. Het is belangrijk voor [hem/haar] om zich verbonden te voelen met het milieu.
 3. Het is belangrijk voor [hem/haar] om respect te hebben voor de natuur.
 4. Het is belangrijk voor [hem/haar] om milieuvervuiling te voorkomen.

Altruistisch:

 1. Het is belangrijk voor [hem/haar] dat iedereen dezelfde kansen krijgt.
 2. Het is belangrijk voor [hem/haar] dat iedereen rechtvaardig behandeld wordt.
 3. Het is belangrijk voor [hem/haar] om zorg te dragen voor mensen die minder goed af zijn.
 4. Het is belangrijk voor [hem/haar] dat er geen oorlog en conflict is.
 5. Het is belangrijk voor [hem/haar] om behulpzaam te zijn.

Hedonisch:

 1. Het is belangrijk voor [hem/haar] om plezier te hebben.
 2. Het is belangrijk voor [hem/haar] om te genieten van de mooide dingen in het leven.
 3. Het is belangrijk voor [hem/haar] om dingen te doen die [hij/zij] fijn vindt.

Egoistisch:

 1. Het is belangrijk voor [hem/haar] om invloedrijk te zijn.
 2. Het is belangrijk voor [hem/haar] om controle te hebben over wat andere mensen doen.
 3. Het is belangrijk voor [hem/haar] om gezag te hebben over anderen.
 4. Het is belangrijk voor [hem/haar] hard te werken en ambitieus te zijn.
 5. Het is belangrijk voor [hem/haar] om geld en bezittingen te hebben.